Петър Бобев – подробна библиография на самостоятелните издания

_______________________________________________________________________________________ %d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b8-2-new

Моля всеки, който забележи неточност, има какво да поправи или добави, да пише на e-mail: info@peterbobev.eu

Нека заедно да изградим и поддържаме най-вярната база с информация за творчеството на Петър Бобев!

_______________________________________________________________________________________

1955 – Деца на слънцето (дадена за набор на 13.05.1955, излязла от печат на 20.06.1955) – Издателство „Български писател“, София. Приказки за растенията. Редактор: Ангел Каралийчев. Художник: Люба Паликарова. Худож. редактор: Евгени Клинчаров. Техн. редактор: Асен Михайлов. Коректори: Веса Шопова и Ана Шарланджиева. С илюстрации. Формат: 1/20 от 70/100. Печатни коли: 6. Тираж: 10 000 бр. Страници: 96. Подвързана. Цена: 3.90 лв. Размер: 17,5/19,5 см. Печатница на Държавно военно издателство – София. Книговезница – Д. П. К. „Д. Благоев“

1955 - Деца на слънцето

Съдържание:
1. Деца на слънцето (публикуван първоначално в сп. „Дружинка“, 1954 г., книжка 2 – под заглавие „Чудните камъни“).
2. Спасени (първото публикувано произведение на Петър Бобев – в сп. „Дружинка“, 1953 г., книжка 10 – под заглавие „Победеният вятър“).
3. Лято сред снега.
4. Нахални гости.
5. Ненаситни (публикуван първоначално в сп. „Дружинка“, 1955 г., книжка 4 – „Ненаситни“).
6. Сестринска помощ.
7. Услужливата калинка (виж сборника „Разкази за природата“, 1960 г.).
8. Победа.
9. Болното лимонче (кратки варианти на разказа са публикувани в: 1958 – Читанка и 1967 – Читанка).
10. Доматчетата.
11. Закъснял.
12. Състезание.
13. Огорчената краставичка.
14. Чудното цвете.
15. Неразделни.
16. Какво каза куклата.
17. Надхитряне (не е идентичен с разказа със същото заглавие от сп. „Дружинка“, 1979 г., книжка 9).

______________________________________________

1957 – Все по-високо – Издателство „Български писател“, София. Разкази. Редактор: Ангел Каралийчев. Художник: Юли Минчев. Худож. редактор: Елена Маринчева. Техн. редактор: Асен Михайлов. Коректор: Жулиета Койчева. С илюстрации. Формат: 71/100/20. Печатни коли: 9.75. Тираж: 6 000 бр. Страници: 156. Подвързана. Цена: 5.60 лв. Размер: 17/20 см. Печатница на Държавно военно издателство. ДПК „Д. Благоев“ – подвързачен цех

1957 - Все по-високо

Съдържание:
1. Пролет иде.
2. Синигерчето.
3. Цигулката разказва.
4. Лъжлива пролет.
5. Грозната гъсеница (вариант с лека редакция е включен в „Антология: Български белетристи за деца (втората половина на ХХ век)“, 1996 г.).
6. Две семенца.
7. Самохвалко.
8. Мръсното глиганче.
9. Дъбчето.
10. Рили.
11. Сърдитко.
12. Горе главата!
13. Писмото.
14. Вълшебното килимче.
15. Сълзите на борчето.
16. Не ме закачай!
17. В Розовата долина.
18. Брин-брин.
19. Дяволското растение.
20. Най-силната мравка.
21. Мъката на яребичките.
22. Все по-високо!

______________________________________________

1958 – Гущерът от ледовете (дадена за печат на 31.05.1958, излязла от печат на 15.07.1958) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№42. Научно-фантастична повест. Редактор: Цветан Ангелов. Художник: Михаил Руев. Художествен редактор: Атанас Пацев. Технически редактор: Лазар Христов. Коректор: Емилия Димитрова. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 9.75. Тираж: 8 000 бр. Подвързана. Страници: 156. Цена: 5.15 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

1958 - Гущерът от ледовете

*Повестта получава насърчение от журито – препоръка за издаване (при неприсъдена награда за повест) – на анонимния конкурс, организиран през 1956 година от Министерството на народна просвета и Съюза на българските писатели.

______________________________________________

1959 – Заешка пакост (дадена за печат на 23.11.1958, излязла от печат на 25.02.1959) – Издателство „Народна култура“, София. Разкази. Редактор: Лилия Илиева. Художник: Борислав Стоев. Худ. редактор: Васил Йончев. Техн. редактор: Александър Димитров. Коректор: Елка Георгиева. С илюстрации. Формат: 84х108/32. Печатни коли: 8 5/8. Тираж: 6 080 бр. Страници: 138. Подвързана. Цена: 4.50 лв. Размер: 13/20,5 см. Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1959---Заешка-пакост---обща---revised---new---2

Съдържание:
1. Поред.
2. Пътуване със семената (виж този раздел, в сборника „Разкази за природата“, 1960 г.).
3. Мухоморката.
4. Заешка пакост.
5. Малкият съдия.
6. Неблагодарността.
7. Двама архитекти.
8. Летящите гъсеници.
9. Необикновена поща.
10. Земляци.
11. Спортисти.
12. Слънчова приказка.
13. Снимката.
14. Истинските захарни фабрики.
15. Вечер.
16. Два чудни разказа.
17. Легенда за една река (кратък вариант е публикуван в: 1972 – Читанка).
18. Приказка за шоколада.
19. Дебелият сняг.
20. Страхливката.

______________________________________________

1960 – Гърбавата ела (дадена за набор на 03.12.1959, излязла от печат на 30.01.1960) – Издателство „Български писател“, София. Приказки. Редактор: Ангел Каралийчев. Художник: Минчо Никифоров. Худ. редактор: Магда Абазова. Техн. редактор: Ветка Гуджунова. Коректор: Татяна Пекунова. С илюстрации. Формат: 20/71/100. Печатни коли: 10.75. Тираж: 6 000 бр. Страници: 172. Подвързана. Цена: 6,00 лв. Размер: 17,5/20 см. ДПК „Димитър Благоев“ – София

1960 - Гърбавата ела

Съдържание:
1. Гърбавата ела.
2. Петльова бригада.
3. Горският орач.
4. Уплашеният скорец.
5. Двама самохвалци.
6. В оризището.
7. Черешова отплата (под заглавието „Врагове на цветовете“ основно редактиран вариант е отпечатан и в антологията „Разкази за природата“ (също от 1960 г.).
8. Най-старият.
9. Дългоноско.
10. Вятърът.
11. Всяко зло за добро.
12. Дъб и дрозд.
13. Кой що дири – това намира.
14. Лекомисленото семе.
15. Златната птичка.
16. Пенкината грешка.
17. Мързелански знаменца.
18. Живите работилнички за коприна (кратък вариант е публикуван в: 1972 – Читанка).
19. Излъгани.
20. Неканеният гост.
21. Къде са лекарите.

______________________________________________

1961 – Кактуси (дадена за печат на 03.11.1960) – Издателство „Народна култура“, София. Разкази за юноши. Редактор: Лиляна Илиева. Художник: Иван Кьосев. Худ. редактор: Васил Йончев. Техн. редактор: Димитър Захариев. Коректори: Любка Иванова и Лидия Стоянова. С илюстрации. Формат: 84х108/82. Печатни коли: 7 3/4. Тираж: 8 080 бр. Страници: 124. Подвързана. Цена: 4.20 лв. Размер: 13,5/20,5 см. Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1961 - Кактуси

Съдържание:
1. Зеленият диамант.
2. Старото писмо.
3. Замлъкналият предавател.
4. Из дневника на Боби Спасов.
5. Неуловимия Джо.
6. Последният му полет.
7. Закъсняла почит.
8. Ферхад Белязания.
9. Кактуси (виж списание „Пламъче“, 1955 г., книжка 8 – „Кактуси“).

*Любопитно: разполагаме с писмената благодарност на Петър Бобев към Г. Димитрова за идеята за написване на книгата – вижте тук

______________________________________________

1961 – Белият лоцман (дадена за печат на 09.11.1960, излязла от печат на 30.03.1961) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№60. Повест. Редактор: Ганка Димитрова. Художник: Михаил Руев. Художествен редактор: Мария Недкова. Технически редактор: Лазар Христов. Коректор: Маргарита Енгьозова. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 7.75. Тираж: 10 000 бр. Подвързана. Страници: 124. Цена: 6.25 лв. Размер: 15/20,5 см. Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1961-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%be%d1%86%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0-2-resized-new
1961 - Белият лоцман - корица

*Получава първа награда на анонимен конкурс, организиран от Министерството на народната просвета и Съюза на българските писатели по случай 15-годишнината от 9 септември 1944 г.

Любопитно: Белият лоцман е съществувал реално – историята на най-известния делфин на света

Творбата има издания на чужди езици:
1962  Белый лоцман (на руски език)
1966 – Tetri lotsmani (на грузински език)
1969  Der Weisse Lotse (на немски език)

______________________________________________

1963 – Заливът на акулите (дадена за печат на 16.01.1963) – Издателство „Народна култура“, София. Библиотека „Юношески романи“. Роман. Редактор: Лилия Илиева. Художник: Михаил Руев.  Худ. редактор: Васил Йончев. Техн. редактор: Александър Димитров. Коректори: Йорданка Киркова и Малина Иванова. С илюстрации. Формат: 84х108/32. Печатни коли: 15 3/8. Тираж: 16 080 бр. Подвързана. Страници: 246. Цена: 0.82 лв. Размер: 13,5/20,5 см. Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1963 - Заливът на акулите - обложка
1963 - Заливът на акулите - корица 1963 - Заливът на акулите - обложка - вътре

Творбата има издание на чужд език: 1976 – Die Haifischbucht (на немски език)

______________________________________________

1963 – Свирепия (дадена за набор на 21.10.1962, излязла от печат на 20.03.1963) – Издателство „Български писател“, София. Роман. Редактор: Ангел Каралийчев. Художник: Румен Скорчев. Худ. редактор: Магда Абазова. Техн. редактор: Цветана Арнаудова. Коректор: Мария Грудева. С илюстрации. Формат: 16/59/84. Печатни коли: 11.50. Тираж: 6 000 бр. Страници: 184. Подвързана. Цена: 0.63 лв. Размер: 14,5/20,5 см. ДПК „Димитър Благоев“

1963 - Свирепия

______________________________________________

1963 – Самотникът от ледената пустиня (дадена за печат на 15.02.1963, излязла от печат на 22.05.1963) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№75. Повест. Редактор: Ганка Димитрова. Художник: Димитър Попвасилев. Художествен редактор: Тончо Тончев. Технически редактор: Лазар Христов. Коректор: Нели Златарева. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 10. Тираж: 12 000 бр. Подвързана. Страници: 160. Цена: 0.57 лв. Размер: 14,5/20,5 см.  Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1963 - Самотникът от ледената пустиня - обложка
1963 - Самотникът от ледената пустиня - корица Самотникът от ледената пустиня - обложка - вътре

______________________________________________

1965 – Жрицата на змията (дадена за печат на 07.04.1965) – Издателство „Народна култура“, София. Библиотека „Юношески романи“. Роман за юноши. Редактор: Лиляна Илиева. Художник: Александър Поплилов. Худ. редактор: Васил Йончев. Техн. редактор: Олга Стоянова. Коректори: Мария Ждракова и Величка Герова. С илюстрации. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 19 7/8. Тираж: 15 090 бр. Подвързана. Страници: 318. Цена: 0.90 лв. Размер: 13,5/20,5 см. Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1965 - Жрицата на змията - обложка
1965 - Жрицата на змията - корица 1965 - Жрицата на змията - обложка - вътре

Анотация и любопитни факти

______________________________________________

1965 – Теао Немия (дадена за печат на 06.08.1965, излязла от печат на 13.11.1965)  Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№93. Повест. Редактор: Иван Иванов. Художник: Михаил Руев. Художествен редактор: Иван Стоилов. Технически редактор: Лазар Христов. Коректор: Мери Керанкова. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 10.25. Тираж: 20 000 бр. Подвързана. Страници: 164. Цена: 0.76 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1965---Теао-Немия---обложка---цяла
1965 - Теао Немия - корица 1965---Теао-Немия---обложка---вътре

*Получава втора награда (при неприсъдена първа) през 1964 година на анонимен конкурс на издателство „Народна младеж“ и Кабинета за научнофантастична литература.

Анотация

______________________________________________

1967 – Галатея (дадена за печат на 23.11.1966) – Издателство „Народна култура“, София. Библиотека „Четиво за юноши“. Роман. Редактор: Лилия Илиева. Художник: Иван Кьосев. Худ. редактор: Васил Йончев. Техн. редактор: Александър Димитров. Коректори: Величка Герова и Евгения Кръстанова. С илюстрации. Печат: ДПК „Д. Благоев“. Формат: 84х108/32. Печатни коли: 19. Тираж: 15 100 бр. Подвързана. Страници: 304. Цена: 0.87 лв. Размер: 13/20,5 см. Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

1967 - Галатея - обложка
1967 - Галатея - корица 1967 - Галатея - обложка - вътре

Анотация

______________________________________________

1968 – Драконът от Луалаба (дадена за набор на 21.02.1968, излязла от печат на 20.08.1968) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№107. Роман. Редактор: Светозар Златаров. Художник: Михаил Руев. Художествен редактор: Иван Стоилов. Технически редактор: Лазар Христов. Коректор: Елена Иванова. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 20.25. Тираж: 16 000 бр. Подвързана. Страници: 324. Цена: 1.27 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Държавна печатница „Георги Димитров“

1968 - Драконът от Луалаба - обложка
1968 - Драконът от Луалаба - корица 1968 – Драконът от Луалаба - обложка - вътре

Анотация

______________________________________________

1969 – Вълчата царица (дадена за печат на 11.11.1968, разписана за печат на 04.02.1969) – Издателство „Държавно военно издателство“, София. Библиотека „Аз съм българче“. Приключенска повест. Редактор: Иван Милчев. Художник: Ани Ралчева. Худож. редактор: Петър Кръстев. Техн. редактор: Цветанка Николова. Коректор: Иванка Асенова. С илюстрации, 1 лист портрет. Формат: 59х84/16. Тираж: 25 125 бр. Подвързана. Страници: 108. Цена 0.53 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Печатница на „Държавно военно издателство“

1969 - Вълчата царица

Анотация

______________________________________________

1969 – Любопитният Ему (дадена за печат на 15.01.1969, излязла от печат на 04.06.1969) – Издателство „Български художник“, София. Библиотека „Медени звънчета“№9. Приказка. Редактор – Р. Александрова. Художник: Анна Тузсузова. Худ. редактор: З. Козарова. Техн. редактор: Борис Статков. Коректор: Д. Попова. С илюстрации. Формат: 32/71/100. Тираж: 50 000 бр. Страници: 16. Размер: 12/16 см. Книжките от библиотеката за тази година са в кутия със заглавие „Медени звънчета“ и обща цена: 1.05 лв. Полиграфическо предприятие „Балкан“

1969 - Любопитният Ему

Обложка на картонената кутия-опаковка за 12-те книжки:

1969 - Библиотека Медени звънчета

______________________________________________

1969 – Симба (дадена за набор на 10.06.1969, излязла от печат на 20.07.1969) – Издателство „Държавно издателство“, Варна. Повест. Редактор: Димитър Христов. Художник: Александър Денков. Худ. редактор: Иван Кенаров. Техн. редактор: Георги Иванов. Коректор: Елена Върбанова. Формат: 59х84/16. Тираж: 30 080 бр. Страници: 176. Цена: 0.47 лв. Размер: 14/19,5 см. Печат: ДП „Тодор Димитров“, София

1969 - Симба

Анотация

______________________________________________

1970 – Куцият дявол (дадена за набор на 15.04.1970, излязла от печат на 30.06.1970) – Издателство „Държавно издателство“, Варна. Приключенски роман. Редактор: Атанас Мочуров. Художник: Асен Старейшински. Худ. редактор: Иван Кенаров. Техн. редактор: Георги Иванов. Коректори: Денка Мутафчиева и Паунка Камбурова. С 16 листа цветни илюстрации. Формат: 65х92/16. Печатни коли: 14.75. Тираж: 40 080 бр. Страници: 236.  Подвързана. Цена: 1.33 лв. (по ценоразпис от1968 г.). Размер: 16/22 см. Печат: ДПК „Странджата“, гр. Варна

1970---Куцият-дявол---обложка
1970 - Куцият дявол - корица

*През 1971 г. получава трета награда от Министерство на народната просвета и ДКМС.

Анотация

______________________________________________

1971 – Опалите на Нефертити (дадена за набор на 03.03.1971, подписана за печат на 25.07.1971, излязла от печат на 25.08.1971) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№116. Научнофантастичен роман. Редактор: Васил Райков. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Тончо Тончев. Технически редактор: Гергина Григорова. Коректор: Райна Иванова. С илюстрации. Формат: 1/16 59/84. Печатни коли: 13.75. Тираж: 30 000 бр. Подвързана. Страници: 220. Цена: 0.88 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Държавна печатница „Георги Димитров“, София

1971---Опалите-на-Нефертити-обложка
1971 - Опалите на Нефертити - корица

Анотация

Творбата има издания на чужди езици:
1979 – Опалы Нефертити (на руски език)
1989 - Опалы для Нефертити (на руски език) – в сборника „Болгарский детектив“ (както и в допълнителния печат на изданието от 1990 г.)

______________________________________________

1971 – Гонитба из южните морета (дадена за набор на 29.05.1971, излязла от печат на 30.09.1971) – Издателство „Български писател“, София. Разкази и повест. Редактор: Георги Струмски. Художник: Ани Бобева. Худ. редактор: Магда Абазова. Техн. редактор: Цветана Арнаудова. Коректор: Ани Лазарова. С илюстрации. Формат: 59/84/16. Печатни коли: 10.75. Тираж: 25 100 бр. Страници: 172. Подвързана. Цена: 0.69 лв. Размер: 14,5/20,5 см. Печат: „Тодор Димитров“, клон 3 – София

1971 - Гонитба из южните морета

Съдържание:
Разкази:
1. Безделник (виж списание „Пламъче“, 1957 г., книжка 9 – „Безделникът“).
2. Непоправимото (виж списание „Пламъче“, 1970 г., книжка 1 – „Непоправимото“).
3. Шегобийци (виж списание „Пламъче“,1971 г., книжка 1 – „Шегобийци“).
4. Вълшебните семена.
5. Доктор Чук-чук (кратък вариант е публикуван в: 1967 – Читанка).
6. Сокол-хитрец.
7. Кой е по-висок.
8. Криеница.
9. Заслужено наказание (негов редактиран вариант е публикуван в списание „Дружинка“, 1976 г., книжка 1, под заглавие „Приказка за славея“).
10. Пороят.
11. Слонът.
12. На пустия остров (виж списание „Пламъче“, 1965 г., книжка 9 – „На пустия остров“).
13. Тюленова сълза (виж списание „Пламъче“, 1968 г., книжка 6 – „Тюленова сълза“).
14. Харпунът (виж списание „Пламъче“, 1964 г., книжка 6 – „Харпунът“).
Повест:
15. Гонитба из южните морета (публикувана е първоначално във в. „Септемврийче“ между 05.02 и 19.03.1966 г. в 12 части – виж подробности тук).

______________________________________________

1971 – Калиакра (дадена за набор на 15.10.1971, подписана за печат на 29.11.1971, излязла от печат на 25.12.1971) – Издателство „Държавно издателство“, Варна. Приключенски роман. Редактор: Тихомир Йорданов. Художник: Стоимен Стоименов (грешно изписване – вижте Стоимен Стоилов). Худ. редактор: Иван Кенаров. Техн. редактор: Георги Иванов. Коректори: Елена Върбанова и Светла Димитрова. С илюстрации. Формат: 65х92/16. Подвързана. Печатни коли: 17.50. Тираж: 35 100 бр. Страници: 280. Цена: 1.28 лв. Размер: 16/22 см.  Печат: ДП „Странджата“, гр. Варна

1971 - Калиакра - обложка
1971 - Калиакра - корица

Творбата има издание на чужд език: 1977 – Kaliakra (на немски език)

______________________________________________

1973 – Горан, мечи побратим (дадена за набор на 10.05.1973, подписана за печат на 30.06.1973, излязла от печат на 30.09.1973) – Издателство „Народна младеж“, София. Роман. Редактор: Ваня Филипова. Рецензент: Николай Кънчев. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Станьо Желев. Технически редактор: Катя Бижева. Коректор: Кирилка Белчева. С илюстрации. Формат: 1/32 84/108. Печатни коли: 14. Тираж: 30 000 бр. Страници: 224. Цена: 0.57 лв. Размер: 13/20 см. Държавен полиграфически комбинат „Дим. Благоев“, София

1973---Горан,-мечи-побратим---обща

Изданието съдържа библиографска справка за автора (за година на издаване на романа „Калиакра“ е посочена грешно 1972 вместо 1971 г.)

Анотация

______________________________________________

1974 – Легенда за Калиакра (дадена за набор на 20.11.1973, подписана за печат на 10.03.1974, излязла от печат на 25.05.1974) – Издателство „Български художник“, София. Приказка. Художник: Мира Йовчева. С илюстрации. Формат:30 см. (8/65/92). Тираж: 100 000 бр. Страници: 16. Цена: 0.29 лв. Редактор: Радка Александрова. Размер: 22/30 см.

1974 - Легенда за Калиакра

______________________________________________

1975 – Белият лоцман. Теао Немия (дадена за набор на 28.11.1974, излязла от печат на 30.03.1975) – Издателство „Български писател“, София. Повести за юноши. ІІ издание. Редактор: Любен Петков. Художник: Ани Бобева. Худ. редактор: Кирил Гогов. Техн. редактор: Лиляна Диева. Коректор: Мария Грудева. С илюстрации. Формат: 16/60/90. Тираж: 20 000 бр. с мека корица, 5 100 с подвързия. Страници: 252. Цена: 0.86 лв. с мека корица, 1.13 лв. с подвързия. Размер: 14,5/21 см. (меки корици), 14,5/22 см. (твърди корици). ДП „Тодор Димитров“, кл. 1 – София

1975 - Белият лоцман. Теао Немия

Любопитна информация

______________________________________________

1975 – Предание за златокосата ездачка (дадена за печат на 25.01.1975, подписана за печат на 20.03.1975, излязла от печат на 30.10.1975) – Издателство „Български художник“, София. Художник: Румен Скорчев. С цветни илюстрации. Формат: 8/60/90. Тираж: 80 120 бр. Страници: 16. Цена: 0.27 лв. Редактор: Радка Александрова. Размер: 21/28 см.

1975 - Предание за златокосата ездачка

Творбата има издание на чужд език: 1979 - Legenda o zlotowlosym jezdzcu (на полски език)

______________________________________________

1976 – Сам съм, други няма (дадена за набор и печат на 05.06.1975, подписана за печат на 30.10.1975, излязла от печат на 20.03.1976) – Издателство „Отечество“, София. Библиотека „България древна и млада“. Детска илюстрована книга. [Исторически разказ за Васил Петлешков]. Художник: Петър Кръстев. С цветни илюстрации. Със снимки. Печат: ДП „Балкан”, София. Формат: 32 см. (8/70/100). Печатни коли: 4. Тираж: 400 114 бр. Страници: 32. Цена: 0.52/0.55 лв. (в различни екземпляри). Редактор: Венка Бешкова. Размер: 23/32 см.

1976 - Сам съм, други няма

______________________________________________

1976 – Отмъщението на мъртвия инка (дадена за набор на 10.03.1976, подписана за печат на 25.07.1976, излязла от печат на 20.08.1976) – Издателство „Народна младеж“, София. Библиотека „Приключения и научна фантастика“№129. Научнофантастичен роман. Редактор: Весела Люцканова. Художник: Никифор Русков. Художествен редактор: Тодор Варджиев. Технически редактор: Маргарита Лазарова. Коректор: Елена Иванова. С илюстрации. Формат: 1/16 60х84. Печатни коли: 12. Тираж: 40 000 бр. Подвързана. Страници: 192. Цена: 0.81 лв. Размер: 15/20,5 см. ДП „Тодор Димитров“ – София

1976 - Отмъщението на мъртвия инка - обложка
1976 - Отмъщението на мъртвия инка - корица

Анотация

Творбата има издание на чужд език: 2017 - Месть мертвого инки (на руски език) (в списание „Искатель“, книжка 4)

______________________________________________

1976 – Драгота – морски хайдутин (дадена за печат на 19.10.1976, подписана за печат на 30.11.1976) – Издателство „Военно издателство“, София., Библиотека „Аз съм българче“. Повест. Редактор: Теньо Тончев. Художник: Анна Бобева. Худ. редактор: Петър Кръстев. Техн. редактор: Цветанка Николова. Коректор: Невяна Генова. С илюстрации. Формат: 60х84/16. Печатни коли: 8.50. Тираж: 20 125 бр., 1400 екземпляра от тиража са с  подвързия. Страници: 136. Цена: 0.39 лв. (с мека корица), 0.58 лв. (с подвързия). Размер: 14,5/20,5 см. Печатница на Военното издателство

1976 - Драгота - морски хайдутин

*Повестта е носител на втора награда за белетристика, обявена в „Родни простори“ (19.04.1978, бр. 16, година XXII), литературно приложение на в. „Септемврийче“, 19.04.1978, бр. 31 (6511)) сред наградите на Министерството на народната просвета за най-добри художествени произведения за деца и юноши през 1977 година. Книгата излиза от печат вероятно в самия край на 1976 година, така че е разбираемо защо е включена в номинациите за следващата година, но незнайно защо заглавието е посочено като „Драгота – морски разбойник“ (!?!)

Анотация

______________________________________________

1977 – Ламята (дадена за набор на 15.03.1977) – Издание на сп. „Славейче“, София. Библиотека „Славейче”№5 за 1977 г. Приказка. Художник: Ани Бобева. Страници: 16. С илюстрации. Формат: 17 см. Тираж: 110 000 бр. Главен редактор: Георги Струмски. Цена: 0.06 лв.

1977---Ламята---обща

______________________________________________

1978 – Светещата гибел (дадена за набор на 12.01.1978, подписана за печат на 15.08.1978, излязла от печат на 20.12.1978) – Издателство „Отечество“, София. Библиотека „Фантастика”№5. Научнофантастичен роман. Редактор: Весела Люцканова. Рецензенти: проф. Цоло Пешев и Чавдар Гешев. Редактор на издателството: Елена Коларова. Художник: Димитър Бакалов. Художествен редактор: Светлана Йосифова. Технически редактор: Петър Балавесов. Коректор: Мая Халачева. С илюстрации. Формат: 32/70/100. Печатни коли: 21. Тираж: 50 115 бр. Страници: 336. Цена: 0.72 лв. Размер: 11,5/16 см. Държавна печатница „Балкан“, София.

1978-–-Светещата-гибел---revised-2

______________________________________________

1979 – Боа и диаманти (дадена за набор на 12.01.1979, излязла от печат на 20.04.1979) – Издателство „Български писател“, София. Романи*. Редактор: Любен Петков. Художник: Стефан Марков. Худ. редактор: Елена Маринчева. Техн. редактор: Виолета Кръстева. Коректор: Елена Баланска. С илюстрации. Формат: 16/60/84. Печатни коли: 15.5. Тираж: 18 000 с меки корици, 2 113 бр. с подвързия. Страници: 248. Цена: 1.08 лв. (с меки корици), 1.35 лв. (с подвързия). Размер: 14/19,5 см. (15/20,5 см. с подвързия). ПК „Димитър Благоев“ - София

1979 - Боа и диаманти

Забележки:

* В изданието е отбелязано „Романи за юноши“, въпреки че творбата е една.

** Като основа за романа е използван разказа „Боа и диаманти“ (виж сп. „Пламъче“, 1973 г., книжка 9)

______________________________________________

1979 – Разум в бездната (дадена за набор на 21.02.1979, подписана за печат на 27.06.1979, излязла от печат на 13.07.1979) – Издателство „Народна младеж“, София. Научно–фантастичен роман. Редактор: Стоянка Полонова. Рецензент: проф. Цоло Пешев. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Мариана Белопитова. Технически редактор: Маргарита Воденичарова. Коректор: Лилия Вълчева. С илюстрации. Формат: 60х84/16. Печатни коли: 9.50. Тираж: 35 141 бр. Страници: 152. Цена: 0.60 лв. Размер: 14,5/20 см. Държавен полиграфически комбинат „Дим. Благоев“, София

1979---Разум-в-бездната---ново-revised

*Като основа за романа е използван разказа „Човекът-риба“ (виж сп. „Пламъче“, 1974 г., книжка 9)

______________________________________________

1980 – Мечът на Атила (дадена за набор на 29.10.1979, подписана за печат на 20.02.1980, излязла от печат на 20.03.1980) – Издателство „Отечество“, София. Роман. Редактор: Цветан Пешев. Рецензенти: Георги Струмски и Иван Венедиков. Художник: Стефан Марков. Художествен редактор: Венелин Вълканов. Технически редактор: Петър Балавесов. Коректор: Христина Денкова. С илюстрации. Формат: 32/84х108. Печатни коли: 10.  Тираж: 60 115 бр. Страници: 160. Цена: 0.59 лв. Размер: 12,5/20 см. ДП „Д. Найденов“ – В. Търново 

1980 - Мечът на Атила

Анотация

______________________________________________

1982 – Мамина рожба (дадена за набор на 15.03.1982) – Издание на сп. „Славейче“, София. Библиотека „Славейче“№5 за 1982 г. Приказка. Художник: Ани Бобева. С илюстрации. Формат: 17 см. Тираж: 117 500 бр. Страници: 16. Главен редактор: Георги Струмски. Размер: 12/15,5 см.

1982-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-new-2

______________________________________________

1984 – Камбо (дадена за набор на 28.02.1984, излязла от печат на 30.07.1984) – Издателство „Български писател“, София. Роман за юноши. Редактор: Любен Петков. Рецензент: Богдан Митов. Художник: Никифор Русков. Худ. редактор: Кирил Гогов. Техн. редактор: Любен Петров. Коректор: Янка Василева. С илюстрации. Формат: 16/60/84. Печатни коли: 17. Тираж: 56 113 бр. Страници: 272. Подвързана. Цена: 1.07 лв. Размер: 14/20,5 см. ДПК „Димитър Благоев“ – София

1984 - Камбо

*Изданието съдържа биографична и библиографска справка.

Анотация

______________________________________________

1984 – Отровният пръстен (дадена за набор на 06.09.1983, подписана за печат на 06.01.1984, излязла от печат на 04.02.1984) – Издателство „Отечество“, София. Роман. Редактор: Цветан Пешев. Рецензент: проф. Иван Венедиков. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Борис Бранков. Технически редактор: Георги Нецов. Коректор: Асен Баръмов. Формат: 32/84х108. Печатни коли: 13. Тираж: 85 115 бр. Страници: 208. Цена: 0.75 лв. Размер: 13/20 см. ДП „Д. Благоев“

1984---Отровният-пръстен---общо

______________________________________________

1984 – Позорът на Один (дадена за набор 08.1984, подписана за печат 11.1984, излязла от печат 12.1984) – Издателство „Военно издателство“, София. Библиотека „Аз съм българче“. Повест. Редактор: Теньо Тончев. Рецензенти: Христо Бояджиев и Цветан Северски. Художник: Валентин Голешев. Художествен редактор: Гичо Гичев. Технически редактор: Цветанка Николова. Коректор: Бойка Върбанова. С илюстрации. Формат: 60х80/16. Печатни коли: 8.50. Тираж: 25 130 бр. Страници: 136. Размер: 14,5/20 см. Печатница на Военното издателство

1984 - Позорът на Один

*Като основа за романа е използван разказа „Позорът на Один“ (виж сп. „Дружинка“, 1981 г., книжка 10)

Анотация

______________________________________________

1984 – Тайната книга (дадена за набор на 06.09.1983, подписана за печат на 06.01.1984, излязла от печат на 04.02.1984) – Издателство на „Отечествения фронт“, София. Библиотека „Български исторически романи“. Роман. Редактор: Нина Цанева. Рецензенти: ст. н. с. Константин Мечев и Чавдар Гешев. Художник: Руси Русев. Художествен редактор: Петър Добрев. Технически редактор: Странка Милчева. Коректор: Виолета Славчева. Формат: 32/84/108. Печатни коли: 10. Подвързана. Тираж: 40 200 бр. Страници: 160. Цена: 1,53 лв. Размер: 13,5/20,5 см. Набор: ДП „Д. Найденов“ – В. Търново. Печат: ДП „Ат. Стратиев“ – Хасково

1984 - Тайната книга - обложка
1984 - Тайната книга - корица

______________________________________________

1987 – Горделивка (дадена за набор на 23.01.1987) – Издание на сп. „Славейче“, София. Библиотека „Славейче“№4 за 1987 г. Приказка. Художник: Ани Бобева. С илюстрации. Формат: 17 см. Тираж: 117 500 бр. Страници: 16. Главен редактор: Георги Струмски. Размер: 12/15,5 см.

1987 - Горделивка

______________________________________________

1987 – Зеленият вампир (дадена за печат 11.1986, подписана за печат 02.1987, излязла от печат 03.1987) – Издателство „Отечество“, София. Библиотека „Фантастика“ №45. Научнофантастичен роман. Редактор: Станимира Тенева. Рецензенти: Васил Райков и Любомир Пеевски. Художник: Димитър Бакалов. Художествено оформление: Васил Миовски. Художествен редактор: Борис Бранков. Технически редактор: Георги Нецов. Коректор: Мая Халачева. С илюстрации. Формат: 32/70/100. Печатни коли: 12. Тираж: 60 117 бр. Страници: 176. Цена: 0.47 лв. Размер: 12/16,5 см. ДП „Балкан“ – София

1987 - Зеленият вампир

Книгата завършва с послеслов - „Земната фантастика на Петър Бобев“ от Елена Коларова.

______________________________________________

1988 – Фаетон (дадена за набор на 23.11.1987, излязла от печат на 30.03.1988) – Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив. Научно–фантастичен роман. Редактор: Бистра Сакъова. Художник: Ангел Домусчиев. Художник-редактор: Веселин Христов. Технически редактор: Ирина Йовчева. Коректори: Боряна Драгнева и Стоянка Кръстева. Формат: 84/108/32. Печатни коли: 11.50. Тираж: 50 137 бр. Страници: 184. Цена: 1,01 лв. Размер: 12,5/20 см. Печатница: „Димитър Благоев“ – Пловдив

1988 - Фаетон

*Разказът „Виолетовите нашественици“ (виж сп. „Пламъче“, 1987 г., книжка 5) е кратка версия на романа.

**В края на романа Петър Бобев е написал като дата на завършване на произведението „Декември 1984 г.“

______________________________________________

1988 – Гладиаторът (дадена за печат на 01.07.1988, подписана за печат на 14.11.1988) – Издателство „Военно издателство“, София. Библиотека „Аз съм българче“. Роман. Редактор: Рашко Сугарев. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Гичо Гичев. Технически редактор: Цветанка Николова. Коректор: Златинка Дукова. С илюстрации и портрет. Формат: 60х84/16. Печатни коли: 17. Тираж: 40 135 бр. Страници: 272. Цена: 1.31 лв. Размер: 14/20 см. Печатница на Военното издателство

1988 - Гладиаторът

Анотации

______________________________________________

1988 – Телената обеца (дадена за набор на 11.12.1987, излязла от печат 1988) – Издателство „Български писател“, София. Повест за юноши. Редактор: Михаил Янев. Рецензент: Благовеста Касабова. Художник: Ани Бобева. Худ. редактор: Олга Паскалева. Техн. редактор: Виолета Кръстева. Коректор: Паунка Камбурова. С илюстрации. Формат: 16/60/90. Печатни коли: 10.50. Тираж: 78 000 бр. с мека корица, 2 111 бр. с подвързия. Страници: 168. Цена: 0.71 лв. с мека корица, 0.93 лв. с подвързия. Размер: 14/21 см. ДП „Георги Димитров“, София

1988 - Телената обеца

______________________________________________

1989 – Каменното яйце (дадена за набор 03.1989, подписана за печат 09.1989, излязла от печат 10.1989) – Издателство „Народна младеж“, София. Фантастичен роман. За средна и горна училищна възраст. Редактор: Методи Бежански. Рецензенти: Георги Струмски и Симеон Янев. Художник: Ани Бобева. Художествен редактор: Маглена Константинова. Технически редактор: Маргарита Воденичарова. Коректор: Катя Георгиева. С илюстрации. Формат: 60х84/16. Печатни коли: 9.50. Тираж: 60 150 бр. Страници: 152. Цена: 0,66 лв.  Размер: 14,5/20 см. Печат: ДП „Г. Димитров“, София.

1989 - Каменното яйце

*Като основа за романа е използван разказа „Ужасният гущер“ (виж сп. „Пламъче“, 1983 г., книжка 9)

Творбата има издание на чужд език: 1994 – Crocodilul sacru (на румънски език)

______________________________________________

1993 – Свирепия – II издание (I издание – 1963 г.). Издателство „Анубис“, София. Роман. Художник: Христо Жаблянов. Тираж: няма данни*. Формат: 21 см. Страници: 192. Библиотека „От 5 до 105 години“. Цена – 19,95 лв. Редактор: Николай Табаков.

1993 - Свирепия (II издание)

*Забележка: издателството не може да предостави актуални данни за тиража, защото не разполага с подобен архив.

______________________________________________

1995 – Парола „Херострат“ – Издателска къща „Христо Ботев“, София. Научнофантастичен роман. Редактор: Петя Димитрова. Художник: Марта Левчева. Технически редактор: Ронка Кръстанова. Коректор: Снежана Бошнакова. Тираж: няма данни*. Страници: 168. Формат: 84/108/32. Печатни коли: 10.50. Цена – 45 лв. Предпечатна подготовка: „Едит-88“. Печат: ДФ „Балканпрес“, София

1995 - Парола Херострат

*Забележка: издателството (понастоящем Издателска къща „Христо Ботев“) не предостави данни за тираж (при запитване от 06.12.2011 г.)

______________________________________________

1996 – Тигрицата на океана – Издателство „Български писател“. Роман. Художник: Ани Бобева. Формат: 32/84/108 (13/20 см.). Печатни коли: 13. Тираж: 2 000 бр.** Страници: 208. Цена: 40 лв.

1996 - Тигрицата на океана

Забележки:

* Книгата е издадена с конкурс на Националния център по книгоиздаване.

** Размерът на тиража е потвърден само от информация в депозитните списъци на Националната библиотека. Издателството не предостави данни за тираж (при запитване от 06.12.2011 г.)

______________________________________________

1998 – Жрицата на змията – II издание (I издание – 1965 г.). Издателство „ЖАР – Жанет Аргирова“, София. Роман. Библиотека „Приключения и фантастика“ № 7. Тираж: 1 260 бр.* Страници: 304. Цена: 3600 лв. Размер: 13/20 см.

1998 – Жрицата на змията - Второ издание

*Забележка: размерът на тиража е потвърден само от информация в депозитните списъци на Националната библиотека. Издателството не предостави данни за тираж (при запитване от 06.12.2011 г.)

______________________________________________

2015 – Възмездието на Кали. Диадемата на орангутана (излязла от печат 01.2015) – Книгоиздателска къща „Труд“, София. Романи (фантастично-приключенски роман; научнофантастичен роман). Поредица „Златни детски книги“ №72. Редактор: Мирослава Бенковска. Библиотечно оформление: Виктор Паунов. Художник на корицата: Ани Бобева. Технически редактор: Стефка Иванова. Коректор: Валя Калчева. Печатни коли: 18. Тираж: 1 500 бр. Страници: 288. Цена: 11,99 лв. Печат: Полиграфичен комбинат „Д. Благоев“ ООД, София

2015---Възмездието-на-Кали.-Диадемата-на-орангутана-revised

Забележки:

* След романа „Възмездието на Кали“ е посочено, че е завършен през месец юли 1996 г.

** След романа „Диадемата на орангутана“ е посочено, че е завършен през месец септември 1991 г.

______________________________________________

2015 – Зъбатите демони (излязла от печат 09.2015) – Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“, София. Фантастично-приключенски роман. Редактор: Александър Карапанчев. Художник на корицата: Ани Бобева. Технически редактор: Сандро Георгиев. Предпечат: Атанас П. Славов. Коректор: Антоанета Петрова. Предговор: Пламен Младенов. Сборно интервю: Александър Карапанчев. Формат: 56х84/16. Печатни коли: 13. Тираж: няма данни. Страници: 208. Цена: 12 лв. Печат: „Инвестпрес“ АД, София

Бобев---Зъбатите-демони,-2015

Забележки:

* След романа е посочено, че е завършен през месец април 1979 г.

** Книгата заема второ място в класацията на Националните фантастични награди за 2015 г. в категорията „Любима книга за 2015 г.“ (от седем номинации). Резултатите може да видите тук.

*** Отличие в категория „Човечни книги“ за 2015 г. на „Човешката библиотека“. Виж тук.

Имате възможност да прочетете великолепния предговор тук.

______________________________________________

2018 – Изгнаникът от Немезида (излязла от печат 12.2018). Издателство „Лексикон“. Приключенски роман. Художник на корицата: Анна Бобева. Дизайн на корицата: Любомир Славков. Коректор: Милена Братованова. Предговор: Благовеста Касабова. Тираж: няма данни. Страници: 222. Цена (препоръчителна): 15,94 лв. Предпечат: „Лексикон“ ООД. Печат: „Артлайн Студиос“

2018-Изгнаникът-от-Немезида-2

*Забележка: като година на създаване на творбата е посочена 1986 г.

______________________________________________

2022 – Вдовицата на Дракона (излязла от печат 05.2022). Издателство „Лексикон“. Научнофантастичен роман. Художник на корицата и илюстрациите: Анна Бобева. Дизайн на корицата: Любомир Славков. Редактор: Силвия Недкова. Коректор: Милена Братованова. Тираж: няма данни. Страници: 256. Цена (препоръчителна): 18,00 лв. Предпечат: „Лексикон“ ООД. Печат: „Булгед“ ООД

2022-Вдовицата-на-дракона

*Забележка: като година на създаване на творбата е посочена 1977 г.

______________________________________________

2022 – Конгамато - Издателство „Лексикон“. Научнофантастичен роман. Художник на корицата: Анна Бобева. Дизайн на корицата: Любомир Славков. Коректор: Милена Братованова. Тираж: няма данни. Страници: 182. Цена (препоръчителна): 20,00 лв. Предпечат: „Лексикон“ ООД. Печат: „Булгед“ ООД

2022-Конгамато

*Забележка: след романа е посочено, че е завършен през месец септември 1980 г.

______________________________________________

2023 – Тръненият венец - Издателство „Лексикон“. Приключенски роман. Художник на корицата: Анна Бобева. Дизайн на корицата: Любомир Славков. Коректор: Милена Братованова. Тираж: няма данни. Страници: 146. Цена (препоръчителна): 20,00 лв. Предпечат: „Лексикон“ ООД. Печат: „Булгед“ ООД

2023-Тръненият-венец

Забележки:

*След романа е посочено, че е завършен през 1995 г.

**На титулната страница грешно е описано, че творбата е научнофантастичен роман.

______________________________________________

Може да видите файл с основната информация тук (с данни до 2015 г.)

______________________________________________

Забележки към подробната библиография

_______________________________________________________________________________________

Назад към “Библиография”