Петър Бобев – подробна библиография на творбите в периодичния печат

Моля всеки, който забележи неточност, има какво да поправи или добави, да пише на e-mail: info@peterbobev.eu

Нека заедно да изградим и поддържаме най-вярната база с информация за творчеството на Петър Бобев!

________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ „ДРУЖИНКА” 

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА ПЕЧАТ ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ТИРАЖ НА БРОЯ ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКА
Д 1 1953, декември 12.10.1953 Победеният вятър 10Дружинка-1953-книжка-10 не е описан  Борислав Стоев Първото публикувано произведение на Петър Бобев
Д 2 1954, февруари 25.01.1954 Чудните камъни Дружинка 1954, книжка 2 не е описан Александър Денков Основно преработен вариант със заглавие „Деца на слънцето” е включен в сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 3 1955, април 05.02.1955 Ненаситни 4 не е описан Александър Денков Творбата е наградена в конкурс на списанието. Редактиран вариант е включен в сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 4 1956, януари 07.12.1955 Кифлата 1 не е описан Александър Денков
Д 5 1956, октомври  05.08.1956 Послушното зърно 8
Дружинка 1956 - книжка 8 - new
корица - Вадим Лазаркевич
не е описан Мана Парпулова
Д 6 1959, май  20.02.1959 Дъжд от бръмбари 5Дружинка 1959, книжка 5корица – Никола Мирчев, „Млад тракторист“ 75000 Зл. Дъбова
Д 7 1960, юни  20.04.1960 Дългоушко 6Дружинка-1960-книжка-6корица – Любен Зидаров, „Цирк в гората“ 80000 Ирина Маричкова
Д 8 1960, октомври  21.07.1960 Дружба 8Дружинка 1960, книжка 8корица – Карой Райх, „Есен“ 65000 Б. Стоев
Д 9 1961, април  02.02.1961 Мечоноско 4Дружинка 1961, книжка 4корица – Николай Стоянов, “Разходка в гората”(предоставена от Александър Карапанчев) 66560 не е посочено име, худ. редактор на броя - Борислав Стоев
Д 10 1964, април 17.02.1964 Подводен договор 4Дружинка 1964, книжка 4корица – Стоян Анастасов, “Агънца” 90200 Димо Попов
Д 11 1965, февруари   04.01.1965 Бял пояс търси приятели 2Дружинка-1965-книжка-2корица – Иван Кирков, “Такъв скиор ще стана” 96100 Борис Китанов
Д 12 1968, ноември  04.09.1968 Спалнята на Глухарчо 9Дружинка 1968, книжка 9корица – Росица Скорчева, 6 г., наградена на фестивалния конкурс 93957 Георги Ковачев
Д 13 1971, януари  12.11.1970 Мамина рожба 1Дружинка-1971,-книжка-1корица - Стоян Анастасов, “Зима” 103702 Румен Скорчев
Д 14 1972, декември  25.09.1972 Шими 10Дружинка 1972, книжка 10корица – Мира Йовчева, “Новогодишна нощ” 94067 Б. Стоев
Д 15 1974, май  25.03.1974 Скокливото скривалище 5Дружинка-1974,-книжка-5корица - Александър Поплилов, “Първоучителите” 88857 Ани Бобева
Д 16 1975, юни-август  31.03.1975 Горделивка 6Дружинка-1975,-книжка-6корица - Борис Китанов, “Лято” 75000 без илюстрации Не е идентичен с приказката със същото заглавие от 1987 г.
Д 17 1975, октомври  28.07.1975 Най-вкусното 8Дружинка-1975,-книжка-8корица - Ани Тузсузова, “Плодородие” 75000 Стоян Анастасов
Д 18 1976, януари  29.11.1975 Приказка за славея 1Дружинка 1976, книжка 1корица – Б. Стоев, “Сурвакари” 85200 Симеон Венов Редактиран вариант на разказа “Заслужено наказание” от сборника “Гонитба из южните морета”, 1971  г.
Д 19 1976, юни-август  24.03.1976 За урок 6Дружинка-1976,-книжка-6корица - Иван Димов, “Лято” 85200 Румен Скорчев
Д 20 1977, декември  05.10.1977 Еличките 10Дружинка-1977,-книжка-10корица - Нева Тузсузова, “Нова година” 87060 Петър Кръстев
Д 21 1978, април  30.01.1978 Приказка за невижданото чудовище 4
корица - Румен Скорчев, “Април”
90100 Борис Китанов
Д 22 1978, юни-август   20.04.1978 Глупавата сойка и умният пазач 6корица - Ани Тузсузова, “Първи юни” 90100 Стефан Кумпилов
Д 23 1978, септември  26.07.1978 Добрините на човека 7Дружинка-1978,-книжка-7корица - Мира Йовчева, “На училище” 90100 Стефан Кумпилов
Д 24 1978, октомври  14.07.1978 Росен и феята 8 90100 Иван Йовчев
Д 25 1978, ноември  25.08.1978 Оправдателна присъда 9Дружинка-1978,-книжка-9корица – Генчо Денчев, “Нашите зайчета” 90100 Нона Чипева
Д 26 1979, април  29.01.1979 Яребицата Кът-Кът 4Дружинка 1979, книжка 4корица – Борис Китанов, “Пролет” 92500 Иван Йовчев
Д 27 1979, юни-август  28.03.1979 Латинките 6Дружинка 1979, книжка 6корица – Иван Димов, “Децата на света” 92500 не е посочено име, художник редактор на броя - Ани Бобева
Д 28 1979, ноември  27.08.1979 Надхитряне 9Дружинка 1979, книжка 9корица – Нева Тузсузова, “Златна есен” 93500 Кирил Гюлеметов Не е идентичен с разказа със същото заглавие от сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 29 1980, февруари  07.12.1979 Храбрец 2Дружинка-1980,-книжка-2корица – Борис Китанов, “Състезатели” 90000 Кирил Гюлеметов
Д 30 1980, април  06.02.1980 Нежни души 4
Дружинка 1980, книжка 4корица - Мира Йовчева, “Любимата книга”
90000 Борис Китанов
Д 31 1980, октомври  31.07.1980 Еделвайси 8Дружинка 1980, книжка 8корица – Симеон Венов, “По жицата” 90000 Васил Вълчев
Д 32 1981, април  02.03.1981 Смешната дума 4Дружинка-1981-книжка-4корица – Борис Китанов, „Щастливо плаване“ 90000 Генчо Денчев
Д 33 1981, септември  01.06.1981 Сказание за Овеч град 7Дружинка-1981,-книжка-7корица - Б. Стоев, “Хан Аспарух – 681″ 90000 не е посочено име, художник редактор на броя - Ани Бобева
Д 34 1981, декември  30.09.1981 Позорът на Один 10Дружинка-1981,-книжка-10корица - Мира Йовчева, “Дядо Мраз” 90000 Ани Бобева Използван като основа за романа “Позорът на Один”, 1984 г.
Д 35 1982, декември  01.10.1982 Съд в джунглата 10Дружинка-1982,-книжка-10корица - Борис Китанов, “60 години Съветски съюз” 91900 Генчо Денчев
Д 36 1983, септември  24.06.1983 Рационализатори 7Дружинка 1983, книжка 7корица – Симеон Венов, “Потомци на септемврийци” 93500 Емил Станиславов
Д 37 1984, юни  26.03.1984 Майка 6Дружинка-1984,-книжка-6корица – Иван Йовчев, “Септемврийски потомци” 99300 Петър Терзиев
Д 38 1985, октомври  22.06.1985 Природолюбител 8 104300 Петър Даскалов

________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ „ПЛАМЪЧЕ”

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА НАБОР ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ВИЖ  ЗАБЕЛЕЖКА
П 1 1954 - Вълци 3 Л. Зидаров
П 2 1954 - Неочаквана радост 4-5 не е посочено име, худ. редактор на броя - Л. Зидаров
П 3 1954 - Последната им разходка 9 Б. Стоев
П 4 1955 - Помощникът на агронома 5 Ст. Анастасов
П 5 1955 - Кактуси 8 Хосе Санча Редактиран вариант е включен в сборника „Кактуси”, 1961 г.
П 6 1956 - Пакостникът 5 Б. Китанов
П 7 1957 - Безделникът 9Пламъче-1957,-книжка-9корица – от Карандаш, точно по разказа на Петър Бобев „Безделникът“ Карандаш Редактиран вариант е включен под заглавието „Безделник” в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 8 1958, октомври - Страх 8Пламъче-1958,-книжка-8корица – Иван Кьосев Ал. Стаменов
П 9 1961, декември - Нощният пазач 10 не е посочено име, художник на броя - Борис Китанов
П 10 1963, февруари - Злокобната птица 2 не е посочено име, художник на броя - Борис Китанов
П 11 1964, февруари - Отмъщението на невестулката           2
Пламъче 1964, книжка 2корица – от Борислав Стоев
не е посочено име, художник на броя - Борис Китанов
П 12 1964, август - Харпунът 6 Ал. Денков Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 13 1965 - На пустия остров 9Пламъче-1965,-книжка-9корица – Иван Богданов Иван Кожухаров Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г., с променено име на един от героите
П 14 1966, май - Пещерата на астронавта 5Пламъче-1966-книжка-5корица – Иван Кожухаров не е посочено име, художник на броя - Борис Китанов Има публикация на руски език – в алманаха „Этот фантастический мир“ (2016, 1)
П 15 1968 липсва информация Тюленова сълза 6Пламъче 1968, книжка 6
корица – от Любен Диманов
Иван Кожухаров Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 16 1970 - Непоправимото 1Пламъче-1970,-книжка-1корица – Борислав Стоев Ив. Кирков Редактиран вариант е включен в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 17 1971 - Шегобийци 1Пламъче-1971,-книжка-1корица – Н. Стоянов Г. Ковачев Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 18 1973 - Благородната измама 1Пламъче-1973,-книжка-1корица – Иван Йовчев Ани Бобева
П 19 1973 - Боа и диаманти 9Пламъче-1973,-книжка-9корица – Катя Баханова, 14-годишна, Благоевград Иван Кожухаров Използван като основа за романа „Боа и диаманти”, 1979 г.
П 20 1974 - Човекът-риба 9Пламъче-1974,-книжка-9корица – Ярослав Христов, VII клас, Габрово Румен Скорчев Използван като основа за романа “Разум в бездната”, 1979 г.
П 21 1977, ноември за печат – 30.08.1977 Машината на времето 9Пламъче-1977-книжка-9корица – Борис Китанов Григор Бояджиев
П 22 1979 за печат – 01.12.1978 Превръзката 1Пламъче-1979,-книжка-1корица – Боряна Григорова, уч-ще “А. Страшимиров”, Варна – “Хор Бодра смяна в Япония” Маргарита Сандева
П 23 1983, ноември 30.08.1983 Ужасният гущер 9Пламъче-1983,-книжка-9корица – Георги Ковачев Джина Априлова Тук Използван като основа за романа “Каменното яйце”, 1989 г.
П 24 1986, януари 21.11.1985 Елка 1Пламъче-1986,-книжка-1корица – Иван Кирков (от кн. 1, 1975 г. – публикува се отново – по желание на читатели) Петър Рашков
П 25 1987, май 20.03.1987 Виолетовите нашественици 5Пламъче-1987,-книжка-5корица – Петър Рашков Киро Мавров Тук Кратка версия на романа “Фаетон”, 1988 г. Романът е отбелязан от Бобев като завършен през декември 1984 г.
П 26 1988, август 21.05.1988 Кристалната диадема 7Пламъче-1988,-книжка-7корица – Костадинка Миладинова Петър Рашков Тираж – 76000 бр.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА НАБОР                                  ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ВИЖ  ЗАБЕЛЕЖКА
П 27 1990 21.07.1990 Наравно с облаците 9-10 без илюстрации Съдържа автобиографични елементи. Тираж – 47600 бр.

________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ „ПЛАМЪЧЕ – ЧУДЕН СВЯТ” 

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА ДАДЕНА ЗА НАБОР ТИРАЖ ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКА
П-ЧС 1/2 1989 23.05.1989 27000 Тревожна прогноза, 1 част                7
Никифор Русков
П-ЧС 2/2 1989 23.06.1989 27500 Тревожна прогноза, 2 част 8
Никифор Русков

________________________________________________________________________________________________________________________________

Славейче-Весело_Славейче

СПИСАНИЕ СЛАВЕЙЧЕ” и неговото приложение ВЕСТНИК ВЕСЕЛО СЛАВЕЙЧЕ

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ КНИЖКА No., КОРИЦА Предадена за набор ЗАГЛАВИЕ ТИРАЖ НА БРОЯ ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Сл 1 1957 5

корица - Любен Зидаров, “Юнак Марко”
 01.03.1957; 25.04.1957 – излиза от печат Малката лястовичка 80000 Нева Тузсузова
Сл 2 1960 3
Славейче - 1960, книжка 3корица – Любен Зидаров, “Мартеничка за мама”
 10.12.1959; 28.02.1960 – излиза от печат Синигерчето Пин-Пин 110000 не е отбелязан
Сл 3 1961 4Славейче - 1961, книжка 4 - revisedкорица – Стоян Анастасов, “Кой ще отгатне гатанката?” 04.02.1961; 28.03.1961 – излиза от печат Дружба в гората 80000  Надежда Златанова  Включен в сборниците “Изворче” - 1974 г.1975 г. и “В приказния свят на природата” (1982 г.)
Сл 4 1962 1

корица – Иван Кирилов, “На път към луната”
17.10.1961; 25.12.1961 – излиза от печат Две крадли 80000 Надежда Златанова Включен в „Антология: Български белетристи за деца (втората половина на ХХ век)”, 1996 г.)
Сл 5 1962 6

корица - Георги Анастасов, “Среща в гората”
 24.03.1962; 26.05.1962 – излиза от печат Непослушното яребиче 80000 Румен Гашаров  виж илюстрацията Включен в сборниците “Изворче” – 1974 г., 1975 г.
Сл 6 1963 3

корица – Иван Гонгалов, “Зайко моркови засява”
 26.12.1962; 28.03.1963 – излиза от печат Зайкин закон 87000 Борис Китанов
Сл 7 1963 10

корица – Николай Стоянов, “Сурвакари”
 08.10.1963; 15.12.1963 – излиза от печат Жабешки срам  87000 Янина Кшеминска
Сл 8 1965 3

корица - Иван Кирков, “Жаба и щъркел”
15.01.1965; 25.03.1965 – излиза от печат Сърненце и глиганче 90000 Борис Китанов Включен в наколко христоматии и сборника – 1973 г., 1978 г., 1982 г.
Сл 9 1966 3

корица – Евгени Чарушин, “Сърничка”
20.01.1966; 30.03.1966 – излиза от печат Задушното гнездо 102000 Надежда Златанова
Сл 10 1966 4

корица - Иван Кирков, “Празник”
 18.02.1966; 20.04.1966 – излиза от печат Сънливко 102000  Стоян Анастасов
Сл 11 1966 10Славейче - 1966, книжка 10корица – Карандаш – „Без подаръци остана хитрата Лисана“  30.09.1966; 30.11.1966 – излиза от печат Новогодишните подаръци 102000  не е отбелязан
ВСл 1967 в. „Весело Славейче“, бр. 101967, 10 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница 30.11.1967 Катя и Ричка Радослав Маринов
Сл 12 1968 4Славейче - 1968, книжка 4 - revisedкорица – Борислав Стоев, “Космонавти”  16.02.1968; 20.04.1968 – излиза от печат Ударник  105000  Иван Кирков
ВСл 1969 в. „Весело Славейче“, бр. 41969, 4 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница 20.04.1969 Медунчо Георги Анастасов
ВСл 1969 91969, 9 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница 30.10.1969 Глухарови работи Радослав Маринов
Сл 13 1974 8

корица - Борислав Стоев, “На детската площадка”
 25.07.1974 Наказаният разбойник 120000  Иван Кирков Публикуван под следното съобщение: “Писателят Петър Бобев навърши 60 години. Честито!”
ВСл 1978

в. „Весело Славейче“, бр. 11978, 1 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница

Сънльо Стоян Анастасов
Сл 14 1978

7Славейче - 1978, книжка 7корица – Ани Тузсузова, “Празник”

 30.05.1978 Нечакано угощение 115000  Тони Горанова (вероятно Тоня Горанова)
Сл 15 1979 5
Славейче - 1979, книжка 5
корица – Асен Старейшински, “Книгата, извор на приятелство”
 22.03.1979 Размяна на опашки 115000  не е отбелязан
Сл 16 1980 1

корица – Надежда Златанова, “Зима”
 05.11.1979 Забравана 115500  Ани Бобева
Сл 17 1981 2
Славейче - 1981, книжка 2 - revisedкорица – Мана Парпулова, “XII конгрес на БКП”
 15.12.1980 Лакомият Мърко 100000  Тоня Горанова
ВСл 1981 в. „Весело Славейче“, бр. 71981, 7 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница Завист не е отбелязан В приложението – в. “Весело Славейче”
Сл 18 1983 3

корица – Антония Дочева, “Пред празник”
 25.01.1983 Трима доктори 118000  не е отбелязан
Сл 19 1984 2

корица - Тоня Горанова, “Строители”
 19.12.1983 Излишната опашка 113000  Елиана Йовчева
Сл 13 II 1984 8

корица – Ралица Николова, “Есен”
 25.07.1984 Наказаният разбойник (II издание) 113000  не е отбелязан Публикуван без промяна от книжка 8, 1974 година
ВСл 1985 в. “Весело Славейче”, бр. 91985, 9 - Част от заглавната страницаЧаст от заглавната страница Скрити дарби Николай Стоянов В приложението – в. “Весело Славейче”
Сл 20 1988 4

корица – Димитър Алексиев, “Камбаните на Асамблеята” (снимка)
 25.02.1988 Третият печели 115000  не е отбелязан
ВСл 1989  в. “Весело Славейче”, бр. 7Весело Славейче - 1989. 7Заглавна страница Жабешката фея Елиана Търновска В приложението – в. “Весело Славейче”

 

Забележка:
Не са прегледани следните броеве от сп. “Славейче”:
1961 г. – кн. 1

Не са прегледани следните броеве от в-к “Весело Славейче”:

- всички броеве от годините 1957-1979;

- 1981 г. – бр. 9

Ако някой може да помогне с информация дали горепосочения брой съдържа творби на Петър Бобев, нека да се свърже с нас на e-mail: info@peterbobev.eu

________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЕСТНИК СЕПТЕМВРИЙЧЕ” и неговите приложения РОДНИ ПРОСТОРИ” (за литература) и РАДАР” (за наука и техника)

 
ДАТА БРОЙ No. ЗАГЛАВИЕ Художник на рисунките Забележка
1956, 11.01 3 (606) Страхливецът         Ю. Минчев
1956, 29.02 17 (620) Алчо Л. Зидаров
1961, 20.09 75 (1187) Кривата човка не е отбелязан
1964, 06.05 35 (1459) Островът на лемурите не е отбелязан Кратък очерк за Мадагаскар
1966 на части в 12 броя Гонитба из южните морета (повест) Публикувана в едноименния сборник, издаден на 30.09.1971 г.
1966, 05.02 11 (1643) Гонитба из южните морета – начало не е отбелязан
1966, 12.02 13 (1645) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 16.02 14 (1646) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 19.02 15 (1647) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 23.02 16 (1648) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 26.02 17 (1649) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 01.03 18 (1650) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 05.03 19 (1651) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 09.03 20 (1652) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 12.03 21 (1653) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 16.03 22 (1654) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 19.03 23 (1655) Гонитба из южните морета – край не е отбелязан
1968 в две части Кау (в приложението “Родни простори”) Откъс от повестта “Симба”, издадена на 20.07.1969 г.
1968, 20.11 93 (1933) Кау (в приложението “Родни простори”, бр. 47) Р. Скорчев
1968, 27.11 95 (1935) Кау (в приложението “Родни простори”, бр. 48) Р. Скорчев
1969, 29.11 96 (2040) Херафу (в приложението “Радар”, бр. 48) не е отбелязан Откъс от неиздадения роман “Дяволският слон”
1971, 29.12 103-4 (2255-6) Примерът без илюстрации Откъс от романа “Калиакра”, издаден на 25.12.1971 г.
1973, 03.10 79 (2439) Герой (в приложението “Родни простори”, бр. 40) Ганка Янчева
1978, 17.05 39 (6519) Лоша поличба (в приложението “Родни простори”, бр. 20)  без илюстрации
1978 в три части Похитителят (откъс от повест) (в приложението “Радар”) Вероятно откъс от предстоящия за издаване роман “Светещата гибел”
1978, 14.10 82 (6562) Похитителят – начало (в приложението “Радар”, бр. 41)
1978, 21.10 84 (6564) Похитителят – продължение (в приложението “Радар”, бр. 42)
1978, 28.10 86 (6566) Похитителят – край на откъса (в приложението “Радар”, бр. 43) Краят завършва със следното уточнение: “Какво е станало по-нататък с д-р Булгаро, ще научите от едноименната книга, която скоро ще бъде отпечатана”. Всъщност произведението с д-р Булгаро е “Светещата гибел”. Романът е даден за набор още през януари и е издаден през декември. Не е известно какво е причинило публикуването на разнопосочни информации като тази в “Радар”
1981, 02.12 96 (6886) Митко Боримечката (в приложението “Родни простори”, бр. 48)  не е отбелязан
1983, 19.01 5 (не е отбелязан, 7003?, 3405?) Магическото кубче (в приложението “Родни простори”, бр. 3) не е отбелязан

 

_____________________________________________________

Последна редакция на страницата: 23.11.2021 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Назад към “Библиография”