Издателство „Народна култура“

„Народна култура“ е несъществуващо днес българско издателство, специализирано в издаването на художествена литература. Основано е през 1945 г. в София. Започва дейността си като кооперативно издателство, а от 1951 е държавно издателство. Още през първата година излизат 19 книги. През 1986 г. са публикувани над 170 заглавия, за да стигне през 1996 г. до 5 заглавия. За периода на съществуването си „Народна култура“ издава около 13 хиляди заглавия. За определянето на неговата ориентация и облик съдействат писателите П. Велков, Д. Добрев, Д. Балабанов, Г. Караславов, Хр. Радевски, Ив. Руж и художниците Б. Ангелушев, Н. Мирчев, Ал. Поплилов, Ал. Денков и др. През годините на съществуването си издателството е управлявано от: Петър Мънзелов, Я. Хлебаров, д-р Д. Досков, Божидар Божилов (1973 – 1980), Вера Ганчева (1980 – 1989), С. Райков, Александър Донев, Петър Манолов (1997 – 2002). От 2003 г. не съществува.

Първоначално издава българска и преводна художествена литература, литературно-критическа, научнопопулярна, детско-юношеска, учебна литература. От 1974 г. издателството се профилира основно в областта на преводната художествена литература – класическа и съвременна. В съответствие с първоначалната си ориентация „Народна култура“ издава и български писатели.

Предпочитана форма са издателските библиотеки и поредици:
- „Световни образи“ (от 1957) – биографични романи
- „Избрани романи“ (от 1959)
- „Юношески романи“ (от 1960)
- „Четиво за юноши“ (от 1967)
- „Световна класика“ (1970-1994) – виж информация относно пълен списък тук

Световна класика

- „Панорама“ (от 1974) – с отделни серии за поезия, белетристика, документалистика, мемоари
- „Хермес“ (от 1981) – биографични романи

Използвани са възможности за съвместни издателски начинания със страни от социалистическата общност: със Съветския съюз – „Руска и съветска класика“, с Полша, с Югославия.

Печата „Книгосвят“ (1986-1989) – информационно издание за чуждестранна художествена литература и книгоиздаване.

През 90-те години на XX век „Народна култура“ продължава дейността си значително по-стеснено, което се преценява за негов упадък.

„Народна култура“ издава пет от самостоятелните книги на Петър Бобев.

23.04.2015 г.

Издателски знак на „Народна култура“ (преди 1989 г.):

Народна култура - лого

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”