Атанас П. Славов (1947-2022)

Атанас Петков Славов

Атанас Петков Славов е български писател, фантастолог, активен фен, издател, съставител и художник.

Роден е на 29.07.1947 г. в Бургас. Публикува разкази и романа „Психопрограмираният“. Негови разкази са превеждани и издавани на немски, руски и английски език. Инициатор и основател на един от първите в България клубове на любителите на фантастиката „Терра Фантазия“ през 1968 г. в Бургас. Един от създателите на клуб „Иван Ефремов“ и негов дългогодишен художествен ръководител (1974–1989 г.). През 1981 г. е инициатор, съставител, автор на предговор и 4-тата част в колективната монография „Прогностика, фантастика, светоглед“ – първата по рода си изследователска книга в България. Активен организатор на „Фестивалите на фантастиката“ в София и Пловдив, а по-късно и на конвента „Булгакон“. През 1990 г. участва в създаването на издателство „Орфия“, първото частно издателство след промените, ориентирано изцяло към фантастичната литература. Негов президент е през периода 1991–1992 г. Основател и главен редактор на списанието на английски език ORPHIA. Един от съставителите на сборниците „Модели 1“, „Модели 2“, „Модели 3“, „Модели ’89“, „Нова българска фантастика ’91“, „Моделириум“, „ВИРТ“. Инициатор и един от съставителите, автори и лектори на „Курса по фантастология“, проведен в клуб „Иван Ефремов“ през периода 1980–1990 г. От 2000 година издава електронното списание „Фентернет“. Избрани материали от списанието излизат на хартия в ограничен тираж. През 2007 г. заедно с Калин Ненов учредява фондация „Човешката библиотека“. Като част от дейността на фондацията съставя и издава алманаха за фантастика и бъдеще „ФантАstika“, чийто пилотен брой „ФантАstika 2007“ излиза през 2008 г. Въпреки че, по собствени признания, не обича литературознанието, е публикувал над 40 статии по фантастология. Изявява се като художник-фантаст. Има две любителски изложби на компютърни графики, в които използва собствена технология, основана на фракталната математика. Съставител е на три албума на клубни графици и живописци (първите два съвместно с Калин Николов): „Клубове прогностика и фантастика“ (1980); „Млади художници-фантасти“ (1981); „Образите на фантастиката“ (2006). Междувременно е работил като: сондьор, техник по кислородни инсталации, строител, журналист, мебелист, логик и пр.

Награди и признания:
1986 г. - втора награда за разказа „Добре дошъл, пътнико“ в конкурса на в. „Орбита“ за НФ разказ.
1987 г. - награда за разказа „Елени на Холда“ (в съавторство с А. Карапанчев) в конкурса на сп. „Наука и техника за младежта“.
1989 г. - награда Соцкон’89 за разказ („Сны для космодора“).
1990 г. - На световния конвент Уърлдкон 1990 в Хага издаваното от него Списание ORPHIA получава Наградата CAREL за качеството на преводите и диплом за комуникация между народите.
2003 г. - фензинът „Фентернет“ получава награда за най-добро любителско списание за фантастика на Еврокон 2003.
2004 г. - Атанас Славов е обявен за най-добър популяризатор (promoter) на фантастиката на Еврокон 2004.
2005 г. - авторска изложба „Космографики и фрактанци“ от 5-10 май в Културен дом „Средец“ в рамките на Булгакон-Софкон.
2006 г. - първа награда за разказа „Предсмъртната или първата болка“ в Конкурс за фантастичен разказ „Буквите 2006“ на фондация „Буквите“ и Фантазийската преводаческа школа.
2007 г. - трета награда на годишния конкурс на издателство „Аргус“ за разказа „Война и мир“.
2008 г. - сп. ShadowDance му връчва наградата „Цялостен принос за развитието на фендъма“.
2009 г. - избран за председател на Дружеството на българските фантасти „Тера Фантазия“.
2010 г. - на Булгакон 2010 получава стъклопластика и отличието „За цялостен принос за развитието на фантастиката в България“.
2015 г. - На Еврокон 2015 издавания от него Алманах ФантАstika получава отличието „Best Magazine“ – за най-добро периодично издание за фантастика в Европа.

Умира на 06.05.2022 г.

Връзка към страницата за Атанас П. Славов в Уикипедия

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”