Състояние на базата с данни за Петър Бобев

_______________________________________________________________________________________

22.01.2016 – в момента работим върху:

- издирваме разкази в периодичния печат, които още не са потвърдени в базата с данни.

- попълваме информацията за илюстраторите и редакторите на книгите и разказите на Бобев.

_______________________________________________________________________________________

Назад към началната страница