Петър Чолов (1923-2013)

Петър Чолов

Петър Иванов Чолов е роден на 28.11.1923 г. в Умаревци, Ловешко. Завършва Народна мъжка гимназия „Цар Борис III” (Ловеч) (1943 г.), специалност право в Софийския университет (1949 г.), архивистика, библиотекознание и библиография в Държавения библиотекарски институт, София (1952 г.).

Работи като инструктор в Централния съвет на Съюза на народните читалища (1952-1956 г.), завеждащ отдел в Дом на литературата и изкуствата, София (1961-1981), секретар на Съвета на библиотекарите при Министерство на народната просвета (1971-1981 г.).

Съветник в Министерството на образованието и културата на  Република  Мозамбик (1981-1983 г.), преподавател в университета в гр. Лубанго и педагогическия колеж в Република Ангола. Преподавател, член на академичния съвет и професор в Държавния университет в гр. Комрат, Молдова (1991-1994 г.).

Главен редактор на списание „Задруга”, член на Съюза на учените в България (1962 г.). Член-учредител на Общобългарския комитет „Васил Левски” (1981 г.). Заместник председател и член на бюрото на Българското генеаложко дружество (1990 г.), член на дружеството на българите в Бесарабия и Съюза на българите в Молдова (1993 г.).

Автор на над 700 рецензии и изследвания по история, библиотекознание,  фолклор,  етнография, генеалогия, ономастика. Автор, съавтор и съставител на около 50 книги.

 Умира на 22.02.2013 г. в София.

Награди:
- Орден „Кирил и Методий” ІІ и І ст.
- Орден „Червено знаме на труда”.
- Награди за научни трудове, литературно творчество и читалищна дейност.

Връзка към страницата за Петър Чолов в Уикипедия

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”