Михаил Василев (1935-1997)

Михаил Василев

Михаил Иванов Василев е роден на 29.08.1935 г. в София. През 1960 г. завършва българска филология в Софийския университет. От 1961 до 1963 г. е учител, а от 1963 до 1966 г. е заместник главен редактор на сп. „Пионерски ръководител”. Същевременно с това е хоноруван асистент, а след това редовен асистент и доцент (от 1974 г.) в Катедрата по български език и литература при Софийския университет. Работи като редактор в отдел „Критика” във в. „Пулс” (1966-1967 г.) и сп. „Пламък” (1967-1970 г.), завежда отдел критика във в. „Литературен фронт” (от 1973 г.). Основател и главен редактор на алманах „Мизия”. Председател на секция „Критика” в СБП (1981-1989 г.). Започнал с критика на литература за деца, след което разширява интересите си в областта на критиката на съвременната литература и на литературната история. Умира на 12.11.1997 г. в София.

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”