Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева е университетски преподавател, проф. дпн. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема „Приказникът Андерсен в България”. Интересът й към датския писател намира отражение в книгите й „Скандинавската литературна приказка и възприемането й в България” (1997 г.) и „Пресечна точка” (1998 г.), в десетки студии и статии по страниците на специализирания печат – в списанията „Деца. Изкуство. Книги”, „Български език и литература”, „Родна реч”, „Предучилищно възпитание”, „Картинна галерия”, „Театър”, „Обучението по география”; в сборници и годишници. Тя превежда за първи път на български език няколко от по-малко известните Андерсенови приказки; изнася лекции и сказки по темата пред педагогическата общност.

Връзка към информация за Маргарита Терзиева в сайта на издателство „Либра Скорп”

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”