„Издателство на Отечествения фронт“

Създадено през 1948 г. През 1949 г. към него се присъединяват издателствата „Народна младеж“ и „Модерно изкуство“. Поддържа широк тематичен обхват, който в съответствие с времената е идеологически ориентиран. Книгите на издателството са ползвани от членовете и активистите на  Отечествения фронт, и от лицата, водещи масовите просветни форми. Разискват въпроси от историята, от вътрешната и външната политика. Насочват вниманието към възпитанието, семейството и атеизма. Някои поредици са от областта на художествената литература: „Български исторически романи“, „Пътеписи“, „Мемоари“ и др. Известност има патроитично-просветителската библиотека „Бележити българи“. В плановете на издателството се включват заглавия, предложени от други обществени организации – на Движението на българските жени, на българо-съветската дружба, на трезвеността, за защита на мира и др. Преустановява дейността си през 1990 г.

Издава една от самостоятелните книги на Петър Бобев.

21.04.2015 г.

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”