Издателство „Народна просвета“

На 15 февруари 1945 г. с указ № 41 на регентите на България към Министерството на народното просвещение „се създава Държавно издателство, което има за цел: да издава учебници, учебни помагала, тетрадки и блокове по всички учебни предмети за всички видове и степени училища и за всички образователни институти…“ („Държавен вестник”, година LXVII, София, понеделник, 19 февруари 1945 г.). Три години по-късно издателството се обособява като самостоятелна институция – Държавно издателство „Народна просвета“. Бързо се превръща в най-голямото издателство в България.

В резултат на следвоенното обедняване и затварянето на България в рамките на социалистическия лагер в края на 50-те години става осезаема разликата в качеството между българските учебници и тези на развитите европейски страни, както и необходимостта да се подобрят списването на учебниците, тяхното оформление и печат. Предприемат се мерки за преодоляване на методологическата и технологичната изостаналост и за въвеждане на модерни издателски практики, които се развиват и до днес. За да избегне наложените идеологически бариери, „Просвета“ се снабдява с учебници и научнопопулярна литература от Франция, Финландия, Испания, Италия, САЩ и дори Япония. Редакторите на издателството организират вътрешна сравнителна изложба на учебници на „Просвета“ и учебниците от други страни. Поканени са държавни ръководители да я разгледат и да се убедят в нуждата от модернизиране на остарелите практики.

През 1948 г. от „Просвета“ се отделя като самостоятелно издателство „Наука и изкуство“, от което на своя страна се отделят и създават други профилирани издателства: „Медицина и физкултура“ (1957), „Техника“ (1958), „Музика“ (1975), „Септември“ (1975).

След 1990 г. името на издателството е „Просвета“. През 2000 г. издателството се преобразува в акционерно дружество.

Поредици:
- „Природонаучна библиотека“ (от 1956)
- „Библиотека за учителя“ (от 1957)
- „Историческа библиотека“ (от 1957)
- „Аз уча чужд език“ (от 1961)
- „Географска библиотека“ (от 1962)
- „Из опита на учителя“ (от 1963)
- „Библиотека за родителя“ (от 1963)
- „Музикална библиотека“ (от 1963)
- „Пролеми на биологията“ (от 1965)
- „Наука за чудесата“ (от 1968)
- „Творчески портрети“ (от 1972)
- „Родна реч омайна сладка“ (от 1972)
- „Математическа библиотека Алеф“ (от 1975)
- „Философска библиотека за ученика“ (от 1977)

Връзка към интернет страницата на издателството.

27.04.2015 г.

Издателски знак на „Народна просвета“:

Народна просвета - лого

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”