Издателство „Народна младеж“

Несъществуващо днес издателство, изградено през 1945 г. на основата на Детиздат и „Младо поколение“. Тясно свързано с политическата власт, то представя нейното отношение към младите хора и е подчинено на ръководството на комунистическите младежки организации – до 1949 г. на ЦК на Съюза на народната младеж; до 1958 г. на Димитровския съюз на народната младеж, а след това на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС). „Народна младеж“ поема отговорни за времето идеологически задачи, израз на които са разнообразни по теми и характер заглавия – обществено-политически, научнопопулярни, литературно-художествени, детско-юношески.

Поредици:
- „Имена върху гранит“ (от 1949)
- „Чавдар“ (от 1953) – за политически дейци, за младежи, загинали в комунистическото движение преди 1944 г.
- „Приказки от цял свят“ (от 1954)
- Библиотека „Приключения и научна фантастика“ (1955-1990)
- „Любими книги и герои“ (от 1961)
- „Лъч“ (1963–1990) – разузнавачески и приключенски романи и повести
- „България в образи“ (от 1966)
- „Златна библиотека“ (от 1966)
- „Парабола“ (от 1967)
- „Мавър“ (от 1969)
- „Дъга“ (от 1970)
- „Еврика“ (от 1975)
- „Класиците на марксизма-ленинизма и видни политически дейци за младежта“ (от 1976)
- „Социалистическият начин на живот и младежта“ (от 1977)
- „В страната на Съветите“ (от 1977)

Ежегодният алманах „Спектър“ (от 1964 г.) включва текстове за новости в политиката, науката, техниката, изкуството и спорта. Чрез библиотека „Смяна“ (от 1949) се представят млади поети и писатели.

С името и издателската си концепция съществува до 1990 г. Негов приемник е Издателска къща „Младеж“.

„Народна младеж“ издава десет от самостоятелните книги на Петър Бобев.

26.04.2015 г.

Издателски знаци на „Народна младеж“ от 1973 г.

Народна младеж 1973 - 2
Народна младеж 1973

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”