Издателство „Литературы на иностранных языках“ (Иногиз)

С указ на Главлита на РСФСР от 03.07.1938 г. издателство „Товарищества иностранных рабочих в СССР“ (1931-1938) се преименува на „Издательство литературы на иностранных языках“. Под това име издателството работи до 1963 г., когато в съответствие с постановление на ЦК на КПСС и Съвета на Министрите на СССР от 10.08.1963 г. редакцията му с хуманитарен профил се обединява с аналогичната редакция на „Издательство иностранной литературы“, при което издателството се разделя на две самостоятелни специализирани издателства: „Мир“ и „Прогрес“.

В издания на английски език издателството носи името „Foreign Languages Publishing House“.
В издания на немски език издателството носи името „Verlag f?r fremdsprachige Literatur (Moskau)“.
В издания на френски език издателството носи името „Editions en Langues Etrangers“.

27.04.2015 г.

Издателски знак на „Литературы на иностранных языках“:

Izdatelstvo_literatury_na_inostrannyh_yazykah

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”