Издателство „Български писател“

Издателство на Съюза на българските писатели, основано през 1947 г. в София с предназначението да представя съвременна и класическа българска литература: литературно-художествени издания от всички жанрове, литературна история и критика, учебно-помощна литература. Подготвя събрани и избрани съчинения на утвърдени български писатели. Издава библиотеки:
„Български писатели в спомените на съвременниците си“ (от 1962 г.)
„Български писатели“ (от 1967 г.)
„Българска възрожденска книжнина“ (от 1968 г.)
„Български писатели в критиката“ (от 1969 г.)
„Български критици“ (от 1970 г.)
Наред с „Библиотека за ученика“ предоставя отделни книги с произведения на българската литература, предвидени в учебните програми.

През 2001 г. прекратява дейността си (по информация в енциклопедия „Българска книга“ (2004 г.)), но очевидно в някакъв последващ момент я възстановява, защото статусът на издателството в Националния регистър на издаваните книги в България към 17.04.2015 г. е „Активен“.
Интернен сайтът на издателството (http://www.sbp.bg/pisatel/) e зле поддържан, почти без информация и с неработещи връзки.

„Български писател“ издава десет от самостоятелните книги на Петър Бобев.

17.04.2015 г.

Издателски знак на „Българси писател“ (преди 1989 г.):

Български писател - лого

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”