Иван Симеонов (1950)

Иван Симеонов - 2

Иван Симеонов е роден на 10.02.1950 г. в с. Козарско, Пазарджишка област. Завършил е българска филология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски” (1981 г.). Работил е като прогимназиален и гимназиален учител, директор на училище и преподавател по детска литература в Педагогическия колеж – гр. Пазарджик. Бил е директор на Българското училище в гр. Триполи, Либийска арабска джамахирия (1995-1996 г.), и методист по български език и литература в гр. Арциз, Одеска област, Украйна (1998-2002 г.). През2002 г. защитава докторска дисертация по методика на обучението по литература. От2006 г. работи като преподавател по български фолклор и митология, история на българската литература и теория на литературата в Тараклийския държавен университет “Григорий Цамблак”, командирован след конкурс от Министерството на образованието и науката на Република България, където изпълнява длъжността доцент към катедра “Филология”. Отговорен секретар е на университетския вестник “ТУК”. Автор е на шест монографии (“Как да интерпретираме литературен текст”, София, 2004; “Творчеството на Константин Величков за деца”, Пазарджик, 2005; “Творци и проблеми на литературата за деца”, Пловдив, 2005; “Митологично-легендарното в българската белетристика за деца и юноши (1918-1945 г.)”, Кишинев, 2008; “Общи фолклорни явления у българи и молдовани” (на български и румънски език, в съавторство с Евгения Мандажи), Кишинев, 2008; “Българската литературна приказка”, Кишинев, 2009) и на пет учебника, учебни пособия и сборника (“Практически насоки за писане на литературнонаучно съчинение и примерни разработки”, София, 1997; “Анализи на творби от българската литература”, Пловдив, 2001; “Интерпретации на литературни теми”, Пловдив, 2003; “Европейские горизонты болгарской литературы ХІХ-первой половины ХХ века (Сборник статей)”, Кишинев, 2007; “Български фолклор и митология. Учебник за университета”, Кишинев, 2009. Публикувал е 16 доклада от симпозиуми, научни конференции и кръгли маси и 105 студии, статии и рецитали. Научните му интереси са насочени към българския фолклор и митология и към историята на българската литература. Занимава се и с музика – свири на китара и композира естрадни песни. Сформираното от него певческото трио “Бесараб проджект” (Анна Войтович, Виктория Войтович и Анна Алавацкая) изпълнява неговата песен “Не си отивай!” на Националния песенен фестивал “Бургас и морето” (2009 г.).

Връзка към страницата за Иван Симеонов в LiterNet.bg

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”