Иван Венедиков (1916-1997)

Иван Венедиков

Иван Йорданов Венедиков е виден български археолог, историк, траколог и филолог. Занимава се с тракийска и средновековна история, археология, изкуство и култура, българско културно и историческо наследство.

Роден е на 10.01.1916 г. в София. Завършва „Класическа филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1934 – 1939 г.). Негови професори са Александър Балабанов, Димитър Дечев, Гаврил Кацаров, Веселин Бешевлиев, Богдан Филов, Петър Мутафчиев. Над половинвековната му научна кариера започва с „Фонетика на латинските надписи от българските земи“, издадена през 1942 г.

От 1941 до 1944 г. като уредник в Античния отдел в музея в Скопие прави първите си разкопки и открива големия античен и средновековен град Баргала (Брегалница) и средновековния (от IX-Х век) Козяк.

От 1945 до 1973 г. е уредник в античния отдел на Археологическия музей в София. През 1957 г. е избран за младши научен сътрудник, а през 1962 г. – за старши научен сътрудник в Археологическия институт с музей при БАН. От 1973 до 1978 г. работи в новосъздадения Институт по тракология при БАН, а от1978 до 1986 г. завежда отдел „Антична археология“ при Националния исторически музей в София и е сред неговите създатели. Професор е от 1981 г. Дълги години чете лекции по история на Тракия в Софийския университет.

От 1992 до смъртта си е член на редакционната колегия на списание „Нумизматика и сфрагистика“, а от 1995 г. и на списание „Родина“.

По време на работата си прави проучвания и разкопки, повечето от които са публикувани на български и чужди езици. От 1945 до 1949 г. ръководи разкопките в Созопол, 25 год. е научен ръководител на археологическите проучвания (включително и подводни) в Несебър (1949 - 1974 г.). През 1971 г. организира експедиция, която за първи път проучва скалните гробници на одрисите в Родопите. През 1975 г. участва в проучванията на долмените в Странджа и Сакар. Наред с тези големи проучвания той се занимава и с по-малки, но интересни обекти: тракийското светилище при с. Лиляче, нимфеума при с. Каснаково, гробниците при с. Ветрен и гр. Враца, тракийските колесници в Кюстендилско и много други.

В повече от 150 изследвания върху тракийската история, култура, изкуство и език. Въз основа на по-големия брой проучени паметници в сравнение с предшествениците си Иван Венедиков показва мястото на траките в развитието на културата на Югоизточна Европа. Той установява, че и фригите и траките са се развивали под въздействието на по-старите източни култури. Прави периодизация на тракийското изкуство.

Занимава се с паметници и извори, характерни за конните народи в Тракия, като възстановява външния изглед на тракийската колесница и написва единствената монография по тази тема („Тракийската колесница“) през 1960 г.

Съставя изложба, посветена на тракийското изкуство, включваща най-хубавите паметници от цяла България (1972 г.). Тя обикаля световните столици и увеличава престижа на България в чужбина и днес.

Изследването на прабългарски надписи и извори за прабългарите водят Венедиков до заключения, нови за времето си – че прабългарският език все още се е говорел в първата половина на IX век и че дори са правени опити да пишат на него. Установява и че Преслав е съществувал като голяма българска база още през първата половина на IX век. Установява и значението, изпълвайки с конкретно историческо съдържание, на много титли и длъжности на българските владетели и боляри. Посвещава монография на военното и административно устройство на българската държава (1979 г.).

Баща му генерал-майор Йордан Венедиков е автор на голям брой трудове върху българската военна история през Средновековието, османско и ново време. Майка му е Екатерина Генадиева, сестра на известния български политик Никола Генадиев. И двамата му родители са потомци на известни родове от Македония с приноси в църковно-националното движение и изграждането на следосвобожденска България. През 1942 г. Иван Венедиков се оженва за Вера Димитрова от Скопие, която е етнограф. С нея живее до края на живота си. Имат 2 дъщери.

Умира на 19.08.1997 г. в София.

Награди и отличия:
- Юбилеен медал „Марин Дринов“ – по случай вековния юбилей на БАН.
- Орден „1300 години България“.
- Орден „Кирил и Методий“ I степен.
- Юбилеен медал „100 години от Съединението“.
- Почетна значка „Отличник на Комитета за култура“.
- почетен гражданин на Несебър.

Връзка към страницата за Иван Венедиков в Уикипедия

Рецензент на две книги на Петър Бобев:
1980 – Мечът на Атила” (роман)
1984 – „Отровният пръстен” (роман)
______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”