„Военно издателство“

„Военно издателство“ е държавно книгоиздателство в София. Създадено е с указ на военния министър от 28 април 1888 г., чрез който се създава редакционен комитет на списание „Военен журнал“. Ръководи се от държавния орган (министерството), ръководещо Българската армия.

През 1890 г. е преименувано на „Военно-издателски фонд“, през 1912 г. – на „Военно книгоиздателство“, от 1914 г. отново е „Военно-издателски фонд“, от 1921 г. – „Армейски книгоиздателски фонд“, от 1951 г. – „Държавно военно издателство“, от 1976 г. – „Военно издателство“, от 1991 г. – Военно издателство „Георги Победоносец“, от 1992 г. – Военноиздателски комплекс „Георги Победоносец“, от 1993 г. – Издателство на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец“. През 1999 г. е преобразувано в търговско дружество „Военно издателство“ ЕООД (функционира като еднолично (държавно по собственост) търговско дружество под ръководство на военното министерство).

Сградата на издателството, изградена в началото на 1940-те години, е трябвало да бъде банка и под нея все още има добре изграден трезор. Впоследствие заради Втората световна война откриването на банката е отложено, а след 1947 г. новата власт национализира сградата и я дава на Военното издателство, което превръща неосъществения банков салон в хале за печатница на издателството. Красивата и стилна сграда е изградена по проект на известния архитект Георги Овчаров.

Издания:
- списание „Военен журнал“ (1888 – 1947)
- списание „Войнишка сбирка“ (1893 – 1914)
- списание „Отечество“ (1914 – 1918)
- списание „Български воин“ (1923 – 1940, 1952 – сега)
- списание “Военна мисъл”

Поредици:
- „Военна библиотека“ (1913 – 1914, 1944 – 1949)
- „Походна войнишка библиотека“ (1917 – 1925)
- „Библиотека за войника и сержанта“ (1954 – 1964)
- „Бележите пълководци и военни дейци“ (1964 – )
- „Военна етика, педагогика, психология“
- „Военни мемоари“ (1969 – )
- „Военни знания“ (1970 – )
- „Световна военна белетристика“
- „Спомени и събития“
- „Героика и приключения“
- „Невидимият фронт“
- „Аз съм българче“

Други издания и поредици:
- „В света на военната техника“ (1990)
- „Войнишка походна библиотека“ (1992)
- „Българска история“ (1993)
- „Психология на воинското ежедневие“ (1994)
- „Българско военнопсихологическо наследство“ (1995)
- „Идеи, събития, личности“ (1995)

Понастоящем Военното издателство издава множество книги на военна тематика, както и периодичното издание списание „Военноисторически сборник“.

Издава четири от самостоятелните книги на Петър Бобев.

21.04.2015 г.

Издателски знак:

Военно издателство - лого

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”