„Виолетовите нашественици” – илюстрации

_______________________________________________________________________________________

Разказът е публикуван в списание “Пламъче”, 1987 г., книжка 5. Илюстрации от Киро Мавров. Използват се с разрешението на автора.

1987, книжка 5 – Виолетовите нашественици - заглавие - Киро Мавров

1987, книжка 5 – Виолетовите нашественици - рисунка - Киро Мавров

_______________________________________________________________________________________

Назад към “Подробна библиография на творбите в периодичния печат”