Българска земеделска и кооперативна банка

Българската земеделска и кооперативна банка е държавна банка в България, основана през 1934 г. със сливането на две български банки: Българска земеделска банка и Българска централна кооперативна банка.

Тя е ключова финансова институция за България – малко след нейното създаване на обединената банка се падат около 50% от всички кредити и 54% от всички депозити в страната. Функционира до 1947 година, когато е присъединена към Българска народна банка.

Петър Бобев работи в банката от 1945 г. до сливането й с БНБ през 1947 г., като се занимава с кредитиране на новосъздаващите се тогава ТКЗС-та.

______________________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: info@peterbobev.eu или през формата за контакти.

_______________________________________________________________________________________

Назад към „Подробен именен показалец”