Боби Хаджидимиев Петров (1877-1926 г.)

_______________________________________________________________________________________

Боби Хаджидимиев Петров е баща на Петър Бобев. Роден на 03.07.1877 г. През 1902 г. защитава дисертация със заглавие „Die politik Friedrich Augusts II. von Sachsen“ и получава титлата „доктор по история“. В периода 1908-1910 г. разполага с достъп до личния архив на Г. С. Раковски (съхраняван в Разград от сестриника (племенника) на Раковски – Киро Стоянов, преди да бъде предаден в Етнографския музей в София), въз основа на който през 1910 г. издава книгата „Биография на Георги Стойков Раковски“.

Също така е автор на книгите „Политическа история на XIX век“ (1907 г.) и „Христо Ботев“ (с необозначена година на издаване). В Националната библиотека се съхранява и малката книжка „Анализ на мислевия кръг у децата при започване на първоначалното училищно обучение: Сказка, държана на 3 март, 1902 г. в събранието на Старозагор. окол. учит. д-во“.

Данните за живота и творчеството на Боби Петров са оскъдни. По съхранени източници го откриваме като учител в Първа софийска държавна мъжка гимназия (1903-1904 г.) и Великотърновската държавна мъжка гимназия „Св. Кирил“ (1910-1911 г.). В архива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ присъства „Преписка по назначаването на д-р Боби Петров за извънреден професор“ (1911 г.) относно кандидатурата му за хабилитация като доцент в катедра по „Средна и Нова история“. В преписката се съдържа изключително критична рецензия за трудовете на Боби Петров от проф. Васил Златарски (от 10.09.1911 г.) и негативен доклад на проф. Димитър Агура (от 16.09.1911 г.). Вероятно поради тези причини той не е избран на длъжността и не фигурира в списъка на преподавателите в университета.

Умира през 1926 г., докато е на лечение в Будапеща.

_______________________________________________

Библиография:

1902 г. - „Die politik Friedrich Augusts II. von Sachsen, konigs von Polen, wahrend des turkenkrieges, 1736-39. Vorgelegt von Bobi Petroff. Leipzig, 1902“, докторска дисертация издадена от университета в Лайпциг. Страници – 56. EAN (ISBN-13): 9781120409812; ISBN (ISBN-10): 1120409810.

Die-politik-Friedrich-Augusts-II-1902

__________________________________

1902 г. - „Анализ на мислевия кръг у децата при започване на първоначалното училищно обучение: Сказка, държана на 3 март, 1902 г. в събранието на Старозагор. окол. учит. д-во“,  Стара Загора: друж. акц. печ. „Светлина“, 40 стр., цена – 0.25 лв.

__________________________________

1907 – „Политическа история на ХIХ век“, София, печатница: Братя Патлови, 198 стр., цена – 2 лв.

Боби-Петров-Политическа-история-на-XIX-век

__________________________________

1910 – „Биография на Георги Стойков Раковски“, София, печатница: П. Глушков, 206 стр., цена – 3 лв.

Боби Петров - Биография на Г. С. Раковски, 1910 г.

__________________________________

„Христо Ботев“ (необозначена година на издаване), София, книгоиздателство: Ангел Петров, печатница: „Труд“ на П. Нойков § С-ие, 94 стр., с илюстрации (8 бр. фотоси), цена – 10 лв.

__________________________________

„Васил Левски“ (необозначена година на издаване), София, книгоиздателство: Ангел Петров, 78 стр., с черно-бели илюстрации.

Боби Петров - Васил Левски

__________________________________

2021 – Георги С. Раковки – Биографии. Съдържа биографии от Боби Петров (преиздание от 1910 г.), Черню Попов, Симеон Радев, Никола Милев и Тома Карайовов, както и няколко важни документа от дейността на Георги Раковски. Издателство „Анико“, 550 стр., ISBN: 9789548247504

2021-Г.С.Раковски-Биографии

__________________________________

Последна редакция на страницата: 05.09.2021 г.

_______________________________________________________________________________________

Назад към “Биография на Петър Бобев”