Анотации за „Гладиаторът” (1988 г.)

_______________________________________________________________________________________

Анотация в книгата:

Образът на Спартак, легендарния предводител на въстаналите роби в древния Рим, вълнува и досега умовете и сърцата на хората.

В новия си роман „Гладиаторът“ Петър Бобев обръща погледа си към младостта на този изключителен човек, към времето, преди да бъде пленен от римляните и продаден като роб в гладиаторската школа на Капуа през 74 г. пр.н.е.

Върху оскъдния исторически материал авторът се е постарал в увлекателен разказ да пресъздаде достоверно обстановката и събитията, подготвили младия тракиец за великото дело, на което той се отдава по-късно и пожертвува живота си.

Действието се развива живо и вълнуващо, в сложни конфликти и правдива съпоставка на тракийските и римските нрави, с нарастващ динамизъм, в непрекъсната борба на свободолюбивия тракиец срещу жестокия римски завоевател, алчен за земи, богатства и роби.

______________________________________________

Анотация от редакторите на сайта

Много книги са написани за тракиеца Спартак и за бунта от 73-71 г.пр.н.е., в който той има главна действаща роля – най-голямото от поредицата робски въстания в Римската република. Петър Бобев обаче се интересува от най-ранните събития, довели до оформянето на личността на Спартак, и ни запознава с един вероятен и до голяма степен исторически правдоподобен сюжет, основан на авторовото въображение, тъй като сигурни сведения за детството и младостта на Спартак практически липсват. Тук проличава ерудицията на Бобев, който ни прехвърля и с великолепен език, и със стил, в земите на Балканския полуостров през I в.пр.н.е. Динамиката на романа не оставя читателите да скучаят нито за миг и отново потвърждава, че Бобев е майстор на историко-приключенското четиво.

Оценка от редакторите на сайта: 6 от 6 (виж класацията тук)

_______________________________________________________________________________________

Назад